piezochirurgia konin
Piezochirurgia -to technologia zmieniająca prace stomatologów na całym świecie. To urządzenia chirurgiczne do cięcia i opracowania tkanki kostnej, umożliwiającej stomatologowi pracę na nieznanym dotąd poziomie precyzji i bez ryzyka uszkodzeń dla otaczających cięcie tkanek miękkich.
To właśnie piezochirurgia otworzyła drzwi do wykonywania skomplikowanych zabiegów takich jak sinus-lift. Z perspektywy pacjenta istotnym elementem jest atraumatyczność zabiegów. Podstawowe korzyści to sprawniejsze gojenie i zmniejszone obrzęki pozabiegowe.

Zastosowanie piezochirurgii i wirówki w zabiegach przedimplantacyjnych znacznie zwiększa szansę na wprowadzenie implantów w wąskich i zamkowych tkankach kostnych, a tym samym daje możliwość wykonania stałych nieruchomych prac protetycznych opartych na implantach


Wirówka do pozyskiwania osocza i fibryny bogatopłytkowej

- daje ogromne możliwości zastosowania koncentratu własnych komórek do regeneracji defektów kostnych.

- jest najbardziej bezpiecznym autogennym materiałem strumieniującym kość do nowotworzenia.

- jest to zabieg o dużej skuteczności działania w chirurgii szczękowej i medycynie estetycznej.

- daje możliwość przyrostu kostnego w miejscu przygotowanym pod implant..